Kamagra fungerar!

och för vetenskapligt genomförda och i medicinska tidskrifter publicerade forskningsresultat kan följande länkar med forskningsrapporter publicerade på engelska läsas:

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410x.1999.00906.x/full

 

http://www.google.se/patents?hl=sv&lr=&vid=USPATAPP10139383&id=ajyFAAAAEBAJ&oi=fnd&dq=Rhodiola+erection&printsec=abstract#v=onepage&q=Rhodiola%20erection&f=false

 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a78956194

 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a788566516

 

http://www.discount-vitamins-herbs.net/erectile-dysfunction_prelox.htm

 

Vad är Kamagra?

 

Påverkar hjärnans lustcentrum

Kamagra fungerar på två sätt: dels genom att stimulera, dels genom att göra att lusten varar längre. Den lusthöjande produkten fungerar likt blå piller genom ett ökat blodflöde till mannens könsorgan. Kamagra produceras och säljs i Sverige av KMGP Products. Kamagra i denna form kan säljas utan att bryta mot något regelverk. Detta till stor fördel för kunden eftersom Kamagra är billigare, mer lättillgängligt och starkare än andra lusthöjande, organiska medel på marknaden. Du sparar upp till 70 procent av inköpspriset då du väljer Kamagra. Kamagra innehåller bland annat den essentiella aminosyran L-Arginin; forskning har visat att denna aminosyra utgör den viktigaste beståndsdelen vid bildandet av kväveoxid. En forskning som för övrigt ledde fram till Nobelpriset (1998). Kväveoxid är huvudnäringen som gör att svällkropparna i mannens könsorgan fungerar som de ska. Enkelt uttryckt; det är just detta som skapar mannens erektion. Utan produktion av kväveoxid är mannen oförmögen att genomföra ett samlag. Kväveoxid är även ett av de ämnen som styr hjärnans lustcentrum. 

 

Revolutionerat Sexliv

Föregångaren till Kamagra var inledningsvis under mitten av 1990-talet tänkt att fungera på andra delar av kroppen. Forskarteamet förvånades över att uppfinningen istället visade sig stärka sexlusten. Konceptet har utvecklats sedan dess. Internationella studier visar att nio av tio som sökt hjälp genom efterföljaren Kamagra har stärkt sin sexlust. Miljontals män, och inte minst deras kvinnor, har fått sexlivet förbättrat av kostillskottet.

 

Varför ta Kamagra?

Drömmen är att älska i timmar. Många par använder också Kamagra för att uppnå förhöjd njutning i sexlivet, alltså utan att ha några egentliga problem. Andra lider kanske av någon typ av problem med anknytning till sexlivet. Även om man sällan pratar om detta så är detta förhållandevis vanligt. Fyra av tio män beräknas någon gång i livet vara drabbade av problem med sexlusten, med risk för sviktande självförtroende, spänningar i relationen och panik inför problemhantering. Sexlivet är ett ur flera aspekter känsligt ämne.

 

Nio av tio kan få hjälp

Den fysiska processen är komplicerad, med mekanismer i blodomlopp och centrala nervsystem som parallellt påverkade och interagerande. Mycket sitter även i det mentala. Orsaken till att sexlivet inte fungerar kan vara psykisk, fysisk eller de två i kombination. Allt från sjukdomar och överkonsumtion av droger/alkohol till en stressad livssituation kan vara förklaringen. En man kan till exempel få problem av att vara (medicinskt definierat) deprimerad – eller bli medicinskt definierat deprimerad av att ha sexproblem. Med ännu större problem som resultat. Sjukdomar, som exempelvis diabetes, kan vara en annan orsak. Eftersom mäns problem ser olika ut finns det ingen enhetlig förklaring, men ett intag av Kamagra har under alla förhållanden visat sig vara framgångsrikt som botemedel. Studier säger att 90 procent blivit nöjda. Drömmen att älska, att göra sin kvinna lycklig, blev för nio av tio män verklighet.

 

Då ska du inte ta Kamagra

Kamagra motverkar effektivt sexproblem. Den rent biologiska påverkan på kroppen måste samtidigt respekteras. En förberedande läkarundersökning är därför att rekommendera. Biverkningar kan rent allmänt vara huvudvärk, rodnad, dyspepsi (matsmältningsproblem), yrsel eller synrubbningar. Läkare bör även kontaktas om erektionen, OBS! extremt sällsynt, håller i sig längre än sex timmar. Alkohol i större mängder är i sig sexuellt hämmande, alltså kan ett ymnigt intag av alkohol sänka effekten av Kamagra. Män, med nedsatt leverfunktion, som drabbats av stroke, hjärtinfarkt eller deginitiv näthinnesjukdom bör inte använda Kamagra. Vid annan hjärtsjukdom bör läkare konsulteras. Barn ska inte använda Kamagra.